วัตถุมงคลในโอกาสจัดสร้างพระอนุสาวรีย์

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ประจำหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๖๔๒

ในวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

วัตถุประสงค์

ในวาระครบรอบการสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" ในพุทศักราช ๒๕๖๖ หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๖๔๒ มีความประสงค์ดำเนินการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๖๔๒ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการทหารเรือ รวมทั้งประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธา

ในการนี้ หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๖๔๒ ได้จัดทำวัตถุมงคล เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ฯ และจะมอบวัตถุมงคลให้แก่กำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเสียสละ ไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นขวัญกำลังใจ และคุ้มครองให้ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

กำหนดการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ฯและวัตถุมงคล

  • พิธีเททองหล่อพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖
  • พิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระอนุสาวรีย์ฯ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
  • พิธีบวงสรวง อันเชิญพระรูปกรมหลวงชุมพรฯ ประดิษฐานบนแท่นพระอนุสาวรีย์และพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษกวัตถุมงคล วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  • พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ฯ วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายการวัตถุมงคล

หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๖๔๒ จัดสร้างพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขนาดสูงเท่าประองค์จริงเพื่อประดิษฐานบริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๖๔๒ และวัตถุมงกคลที่ระลึกในวาระครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" และครบรอบ ๑๐๐ ปี การมรณภาพของพระครูวิมลคุณากร(หลวงปู่ศุขเกสโร) วัดปากคลองมะขามเฒ่าผู้ที่พระองค์ท่านเคารพนับถือเป็นพระอาจารย์

รายนามคณะสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์
พิธีบวงสรวงอันเชิญพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อประดิษฐานบนแท่นฐานพระอนุสาวรีย์ และพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษกวัตถุมงคล
วันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
พระญาณวิเศษ วิ.(หลวงปู่สุพรรณ กนโก)
วัดชำตาโตง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
พระครูธรรมกิตติคุณ (หลวงปู่สวาท ถาวโร)
วัดอ่าวหมู จ.จันทบุรี
หลวงปู่อ่อง ถาวโร
วัดเขาวงกต จ.จันทบุรี
พระราชวชิรกิจโสภณ วิ.
(บุญจันทร์ สีลคุโณ)
วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ จ.อุดรธานี
พระครูวิโรจน์ ธรรมาจารย์
(หลวงปู่บุญเรือง กิตฺติปุญโญ)
วัดป่าพุมุด จ.กาญจนบุรี
พระครูเขมากรวิสุทธิ์
(หลวงปู่มงคล สิริมังคโล)
วัดป่าโป่งกระทิงบน จ.ราชบุรี
พระราชวชิรธรรมาจารย์
(หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม)
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
พระครูเมตตากิตติคุณ
(หลวงปู่สมหมาย อตฺตมโน)
วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ
วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
พระเทพวชิรญาณโสภณ วิ.
(เยื้อน ขันติพโล )
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
พระครูวัชรธรรมาจารย์
(หลวงพ่อจิรวัฒน์ อัตตรักโข)
วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์
พระครูวิศาลศาสนกิจ
(หลวงพ่อสนิท จิรสินิทโธ)
วัดป่าคีรีเขต จ.จันทบุรี
พระราชวชิรญาณโกศล วิ.
(หลวงพ่อบุญมี ธมฺมรโต)
วัดถ้ำเต่า จ.อุดรธานี
พระอาจารย์ประสาทศิลป์ อภิวัณโณ
วัดป่าหนองแวง จ.อุดรธานี
พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร
วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน จ.เลย
พระครูกิติธรรมสาร
(พระอาจารย์ก่อเกียรติ ธัมมิโก)
วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
พระครูเขมาจารคุณ
(ธานี คุตตกาโย)
วัดหินกอง จ.จันทบุรี
พระครูสุนทรธรรมานุศาสตร์
(หลวงพ่อทองพูน กาญฺจโน)
วัดป่าภูกระแต จ.หนองบัวลำภู
พระครูวิบูลย์ เขมากร
(พระอาจารย์ดร)
วัดสถาพรพัฒนาราม จ.จันทบุรี
พระครูปลัดเชาว์ ชวนปัญโญ
วัดป่าดอยมูเซอ จ.ตาก
พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ฐิตสิทฺธิ
(พระอาจารย์เขียว)
ถ้ำจุนโท จ.ตาก
พระอาจารย์ชาตรี นิสโก
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
พระอาจารย์พรม กิตติวณโณ วัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคล จ.อุดรธานี

ช่องทางการติดต่อ

ผู้มีจิตรัทธา ร่วมจองบูชา สามารถโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ
ชื่อบัญชี : จัดสร้างพระอนุสาวรีย์และวัตถุมงคล 100 ปี
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
บัญชีเลขที่ 230-0-93489-2 หรือสแกนจ่ายผ่านบัญชี Promptpay

ร่วมบุญจองบูชาผ่านทางระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
หรือสอบถามราบละเอียดได้ที่
หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๖๔๒
หมายเลขโทรศัพท์ 06 4262 5642 (ในเวลาราชการเท่านั้น)
หรือทาง
Facebook จัดสร้างพระอนุสาวรีย์เสด็จเตี่ย ประจำหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ 642
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Line Official